Om oss

Har du jobb til oss? Vi har gode referanser og erfaring som miljøplanleggere, blandt annet GIS. Gi oss et perspektiv i Norge - vi bringer kompetanse og spesialisert kunnskap. Klikk på linkene og les våre CV'er.
Frank Ueberfuhr
Diplom-Geograph (MSc. Geography), Humboldt Universität Berlin, 1997

Daglig Leder, Acquisition, Project Management, Moderasjon, Quality Management, Personnel Management
Metodeutvikling, Forskning og Utvikling
Remote Sensing, Biotopkartlegging ute i terrenget og ut fra flyfoto
Planlegger og konsulent for skogsbruk, miljø, miljøvern og landskapsplanlegging, NATURA2000-Planlegging
Prosessering og forvaltning av geodata i ArcInfo og ArcView


Anka Miethke
Diplom-Geographin (MSc. Geography), Humboldt Universität Berlin, 1999

Daglig Leder, Project Management, Megling, Quality Management, Personnel Management
Programmering VB, VBA, Access, AML, HTML
Digital bildebehandling, Mosaicing, 3D Analyser
Prosessering og forvaltning av geodata i ArcInfo og ArcView
Forskning og Utvikling
Planlegger og konsulent for skogsbruk, miljø, miljøvern og landskapsplanlegging
testet og sertifisert megler med fokus på miljø, naturvern, skogsbruk og jordbruk